pengeskolen - tjen penge
  tjen penge      
 
 
   
Tjen penge
   
Investeringer
Valutahandel
Aktiehandel
Ejendomsinvestering
Andre investeringer
Investering i guld
Sparetips
   
Spar penge
Elregning
Telefonregning
Varmeregning
Lån & Gæld
   
Lån penge
Banklån
Billige lån
Forbrugslån
Gæld
Gældssanering
Hurtige lån
Forældelse af gæld
SU lån
Indlån & renter
   
Børneopsparing
Lønkonto
Opsparing
Pension
   
Pensionsopsparing
Pension&investering
Offentlige ydelser
   
Sociale ydelser
Ekstra tips
   
Sund økonomi
Bliv millionær
Hurtige penge
Ekstra penge
 
 
 
     
  Tjen penge
 
 

Forældelse af gæld

Det er kedeligt at have gæld, men måske kan du slippe for at betale. I år 2008 kom der nye regler for forældelse af gæld. Det betyder, at dagligdags gæld er forældet efter kun tre år, HVIS du i perioden IKKE er blevet gjort opmærksom på, at du skylder pengene.

Reglen om forældelse af gæld har til formål at beskytte personer, der ellers har indrettet deres liv på, at pengene ikke skal betales tilbage. Lad os sige, at du har lånt 500 kroner af din nabo. I de første par måneder gør naboen dig opmærksom på, at du skylder ham pengene, men pludselig glemmer han alt om det, og standser kravet.

Uret for forældelse af gæld, begynder at tikke fra det tidligste tidspunkt, da fordringen kunne kræves betalt, dvs. fra forfaldstidspunktet. Hvis du har fået en frist til betaling, der anses for rettidigt, regnes forældelsesfristen dog først fra udløbet af betalingsfristen.

din gæld kan falde på forældelse
Du kan slippe for gælden, hvis du ikke har hørt fra fordringshaveren i lang tid.

Generelt afbrydes forældelsen af gæld, hvis skyldneren udtrykkeligt - eller ved sin handlemåde - erkender sin forpligtelse over for fordringshaveren. Eller når fordringshaveren foretager retslige skridt mod skyldneren. Det kan for eksempel ske ved betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse.

Inden du begynder at drømme om forældelse af din gæld, er det dog meget vigtigt, at du sætter dig 100 procent ind i reglerne for forældelse af gælden. Selvom hovedreglen lyder på tre år, så gælder der en lang række undtagelser alt efter, hvordan du selv har handlet i perioden og alt efter hvordan fordringshaveren har handlet. Der gælder også forskellige regler om forældelse i forhold til løn, gæld til banker osv.

På enkelte områder har man for eksempel valgt en markant længere frist for, hvornår et krav bortfalder. Således er fristen 30 år, hvis kravet for eksempel drejer sig om erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade.

 
Undersøg reglerne grundigt, før du sætter næsen op efter at få sløjfet din gæld.
 
 
 
 
   
   
Investering i ure
Investering antikviteter
Investering i vin
Investering i møbler
Investering i kunst
 
 
 
 
Der gælder en 10-årig frist for fordringer i henhold til pengelån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter.
 
 
 
 
Hver opmærksom på, at regler og love ofte bliver ændret. Vi gør meget for at opdatere siden, men du skal altid dobbelttjekke, hvis du vil være sikker på, at regler om for eksempel SU, gældssanering etc. er som beskrevet.
 
 
 
 
  Design By : Revolute Soft Solution